Καλώς ήρθατε

στον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας, ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας που ιδρύθηκε το 1938 με έδρα την Τρίπολη.

Περιφέρεια της είναι οι επαρχίες Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, μέρος του δήμου Βόρειας Κυνουρίας και η κοινότητα Καρυών Λακωνίας. Έχει στη δύναμή του 594 υδριτικά  φυσικά μέλη (αγρότες, κτηνοτρόφους) που προέρχονανται από τη συγχώνευση 15 συνεταιρισμών του νομού Αρκαδίας.
Λειτουργεί με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας με 7 υποκαταστήματα από τα οποία διατίθενται τα πάσης φύσεως αγροτικά εφόδια. Ο ρόλος του νέου Συνεταιρισμού στην αγορά είναι μεγάλος και με τις παρεμβάσεις και τις δραστηριότητες του έχει προσφέρει πολλά στους αγρότες και την Αγροτική οικονομία της περιοχής.

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας

Τροποποίηση απόφασης: ’Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών'

3η Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016) ‘’Πρόσκληση για την υποβολή
αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος
2016’’

Ανακοίνωση Δ.Α.Ο.Κ.

Ενστάσεις Εξισωτικής 2016

Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Ε Ξ Ι Σ Ω Τ Ι Κ Η Σ  2 0 1 6

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ» και το ΚΕΑ Τρίπολης ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν αιτηθεί την ένταξή τους στα Μέτρα 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» και 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» ότι ανακοινώθηκαν οι πίνακες των εγκεκριμένων και των απορριπτομένων αιτήσεων και από 16.11.2016 ξεκινά η υποβολή ενστάσεων.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας