Καλώς ήρθατε

στον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας, ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας που ιδρύθηκε το 1938 με έδρα την Τρίπολη.

Περιφέρεια της είναι οι επαρχίες Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, μέρος του δήμου Βόρειας Κυνουρίας και η κοινότητα Καρυών Λακωνίας. Έχει στη δύναμή του 594 υδριτικά  φυσικά μέλη (αγρότες, κτηνοτρόφους) που προέρχονανται από τη συγχώνευση 15 συνεταιρισμών του νομού Αρκαδίας.
Λειτουργεί με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας με 7 υποκαταστήματα από τα οποία διατίθενται τα πάσης φύσεως αγροτικά εφόδια. Ο ρόλος του νέου Συνεταιρισμού στην αγορά είναι μεγάλος και με τις παρεμβάσεις και τις δραστηριότητες του έχει προσφέρει πολλά στους αγρότες και την Αγροτική οικονομία της περιοχής.

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Gaia Επιχειρεiν (7/2/2017)

Σε συνέχεια των καταγγελιών των συμβάσεων συνεργασίας της με πέντε συνεταιρισμούς και της δρομολογημένης καταγγελίας με έναν ακόμη (ήτοι την ΜΕΣΣΥΝΕΛ- Μεσσηνιακοί Συνεταιρισμοί Ελαιολάδου), η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ προχωρά στην αναδιοργάνωση του δικτύου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) της και ανακοινώνει σε πρώτη φάση τις ακόλουθες συνεργασίες με συνεταιρισμούς που θα αναλάβουν την λειτουργία των ΚΕΑ στις περιοχές δραστηριοποίησής τους.

Πρόσκληση Μέτρου 11 Βιολογική Γεωργία - Αιτήσεις εως τις 22/2

Πρόσκληση για το Μέτρο 11 Βιολογικές Καλλιέργειες

 

Το ΥΠ.Α.Α.Τ. δημοσίευσε τη πρόσκληση για το Μέτρο11 Βιολογικές Καλλιέργειες. Στόχος του μέτρου είναι να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Οι προκηρυσσόμενες δράσεις και τα ενδεικτικά ποσά των ενισχύσεων είναι τα εξής:

Α. Υπομέτρο 11.1 : Εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ

Δράση 11.1.1: Εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ

Δράση 11.1.2: Τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ

Β. Υπομέτρο 11.2: Τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (343.000.000) ευρώ

Δράση 11.2.1: Εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια (183.000.000) ευρώ

Δράση 11.2.2: Εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) ευρώ

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αρκαδίας για την γρίπη των πτηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Αρκαδίας ενημερώνει όλους του κατόχους πουλερικών ότι λόγω κινδύνου προσβολής των πουλερικών από τον ιό της γρίπης των πτηνών και προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού σε αυτά από τα άγρια πτηνά, να μην τα διατηρούν σε ανοιχτούς χώρους εκτροφών (προαύλια, αυλές, αγρούς κλπ.).

Όλα τα πουλερικά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που να αποκλείουν την επαφή των εκτρεφόμενων πουλερικών με τα άγρια πτηνά.

Ανακοίνωση

Εγγραφείτε στο Newsletter μας