Καλώς ήρθατε

στον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας, ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας που ιδρύθηκε το 1938 με έδρα την Τρίπολη.

Περιφέρεια της είναι οι επαρχίες Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, μέρος του δήμου Βόρειας Κυνουρίας και η κοινότητα Καρυών Λακωνίας. Έχει στη δύναμή του 594 υδριτικά  φυσικά μέλη (αγρότες, κτηνοτρόφους) που προέρχονανται από τη συγχώνευση 15 συνεταιρισμών του νομού Αρκαδίας.
Λειτουργεί με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας με 7 υποκαταστήματα από τα οποία διατίθενται τα πάσης φύσεως αγροτικά εφόδια. Ο ρόλος του νέου Συνεταιρισμού στην αγορά είναι μεγάλος και με τις παρεμβάσεις και τις δραστηριότητες του έχει προσφέρει πολλά στους αγρότες και την Αγροτική οικονομία της περιοχής.

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 2017

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση από την 1η Μαρτίου έως και την 27η Μαρτίου 2017.

Η δήλωση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», στα πλαίσια της υποβοήθησης των παραγωγών στις συναλλαγές τους με τους δημόσιους φορείς, αναλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων.

  •   Απαραίτητά δικαιολογητικά:
    • Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2015
    • Ταυτότητα
    • Ε9 (για ιδιόκτητα αγροτεμάχια)ή ενοικιαστήριο
  • Πληροφορίες: 2710230604

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Gaia Επιχειρεiν (7/2/2017)

Σε συνέχεια των καταγγελιών των συμβάσεων συνεργασίας της με πέντε συνεταιρισμούς και της δρομολογημένης καταγγελίας με έναν ακόμη (ήτοι την ΜΕΣΣΥΝΕΛ- Μεσσηνιακοί Συνεταιρισμοί Ελαιολάδου), η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ προχωρά στην αναδιοργάνωση του δικτύου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) της και ανακοινώνει σε πρώτη φάση τις ακόλουθες συνεργασίες με συνεταιρισμούς που θα αναλάβουν την λειτουργία των ΚΕΑ στις περιοχές δραστηριοποίησής τους.

Πρόσκληση Μέτρου 11 Βιολογική Γεωργία - Αιτήσεις εως τις 22/2

Πρόσκληση για το Μέτρο 11 Βιολογικές Καλλιέργειες

 

Το ΥΠ.Α.Α.Τ. δημοσίευσε τη πρόσκληση για το Μέτρο11 Βιολογικές Καλλιέργειες. Στόχος του μέτρου είναι να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Οι προκηρυσσόμενες δράσεις και τα ενδεικτικά ποσά των ενισχύσεων είναι τα εξής:

Α. Υπομέτρο 11.1 : Εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ

Δράση 11.1.1: Εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ

Δράση 11.1.2: Τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ

Β. Υπομέτρο 11.2: Τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (343.000.000) ευρώ

Δράση 11.2.1: Εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια (183.000.000) ευρώ

Δράση 11.2.2: Εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) ευρώ

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας