Καλώς ήρθατε

στον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας, ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας που ιδρύθηκε το 1938 με έδρα την Τρίπολη.

Περιφέρεια της είναι οι επαρχίες Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, μέρος του δήμου Βόρειας Κυνουρίας και η κοινότητα Καρυών Λακωνίας. Έχει στη δύναμή του 594 υδριτικά  φυσικά μέλη (αγρότες, κτηνοτρόφους) που προέρχονανται από τη συγχώνευση 15 συνεταιρισμών του νομού Αρκαδίας.
Λειτουργεί με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας με 7 υποκαταστήματα από τα οποία διατίθενται τα πάσης φύσεως αγροτικά εφόδια. Ο ρόλος του νέου Συνεταιρισμού στην αγορά είναι μεγάλος και με τις παρεμβάσεις και τις δραστηριότητες του έχει προσφέρει πολλά στους αγρότες και την Αγροτική οικονομία της περιοχής.

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία των ενστάσεων

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία των ενστάσεων
Η διαδικασία των ενστάσεων επί των προσωρινών δικαιωμάτων του ΟΣΔΕ θα συνεχίζεται έως το τέλος του μήνα. Όσοι παραγωγοί εντοπίζουν διαφορές στα προσωρινά τους δικαιώματα, καλούνται να απευθυνθούν εγκαίρως στα ΚΕΑ που υπέβαλαν την αίτησή τους για να διερευνήσουν τα προβλήματα και να υποβάλουν όποιο αίτημα απαιτείται.
Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, πιστή στον θεσμικό της ρόλο και αντιλαμβανόμενη πλήρως, αφενός τη σημασία της διαδικασίας και αφετέρου την δύσκολη οικονομική συγκυρία για τον αγροτικό κόσμο, δεν έχει καμία απολύτως οικονομική απαίτηση και προτρέπει ισχυρά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να πράξουν το ίδιο σε όλη τη χώρα.
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πρόσληψη Οικονομολόγου

Ο συνεταιρισμός μας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Οικονομολόγου με σύμβαση εργασίας (1) ενός έτους προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις οικονομικές  δραστηριότητες  του Συν/μού μας .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στον Συνεταιρισμό σχετική αίτηση υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια της έκδοσης της Ατομικής Πράξης Προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων αναθεώρησής τους, για τις παρακάτω περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ :
1. Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά προσωπικά στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών
2. Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15η Μαΐου 2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.
3. Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός
4. Διαπίστωση ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων αναθεώρησης ορίζεται  η 18η Ιανουαρίου 2016.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να παραλάβουν την Ατομική Πράξη Προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από τα γραφεία του ΚΕΑ Τρίπολης και να εξετάσουν τυχόν περιπτώσεις ενστάσεων.
Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΟΕΚΕΠΕ βρίσκεται εδώ enstasie

Εγγραφείτε στο Newsletter μας