Καλώς ήρθατε

στον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας, ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας που ιδρύθηκε το 1938 με έδρα την Τρίπολη.

Περιφέρεια της είναι οι επαρχίες Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, μέρος του δήμου Βόρειας Κυνουρίας και η κοινότητα Καρυών Λακωνίας. Έχει στη δύναμή του 594 υδριτικά  φυσικά μέλη (αγρότες, κτηνοτρόφους) που προέρχονανται από τη συγχώνευση 15 συνεταιρισμών του νομού Αρκαδίας.
Λειτουργεί με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας με 7 υποκαταστήματα από τα οποία διατίθενται τα πάσης φύσεως αγροτικά εφόδια. Ο ρόλος του νέου Συνεταιρισμού στην αγορά είναι μεγάλος και με τις παρεμβάσεις και τις δραστηριότητες του έχει προσφέρει πολλά στους αγρότες και την Αγροτική οικονομία της περιοχής.

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας

Περίληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος Φ/Β σταθμού ισχύος 99,9 Κw

        Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας με βάση την 424/27-07-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλεί τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές  Φ/Β σταθμών να υποβάλλουν  σχετικές αναλυτικές προσφορές για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού ισχύος 99,9 Κw στην στέγη των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων της, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού  Τριπόλεως - Πύργου.

     Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας, 28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη Αρκαδίας σε κλειστούς φακέλους, υπόψη του Διευθυντή της Ένωσης κ. Παναγιώτη Κατσικερού, τηλέφωνο 2710 230601, από τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και κάθε πρόσθετο πληροφοριακό στοιχείο .

Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθυνθούν στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας Τηλέφωνο 2710-230601.

Απαραίτητα αρχεία για την μελέτη 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 99kw. analytiki_diakirixi
Νέο κτίριο analytiki_diakirixi 
Παλαιό κτίριο  analytiki_diakirixi

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

Η Ένωση  Αγροτικών Συν/σμών Αρκαδίας με βάση την 424/27-07-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι προκειμένου να προσλάβει , για το κτίριο των γραφείων, καθαρίστρια ωρομίσθια με σύμβαση ορισμένου χρόνου , δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων οι οποίες  πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ένωσης μέχρι 31 Αυγούστου 2012 .

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω στοιχεία :

 1)Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ενδιαφερόμενου .

 2)Εκκαθαριστικό της Εφορίας για τα εισοδήματα του έτους 2011.

 Σε περίπτωση που δεν το έχει παραλάβει ακόμα, να προσκομίσει αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) .

Εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ( άρθρου 8 παρ. 4 Ν 1599/1986 ) θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. που θα αιτιολογείται  η μη υποβολή Δήλωσης .

Η Επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης .

                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ 2012

H Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας με βάση την 423/14-5-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές , να υποβάλλουν σχετικές αναλυτικές προσφορές για τον σχεδιασμό, μελέτη , προμήθεια  απαραίτητου  εξοπλισμού, εγκατάσταση  και θέση ,  σε λειτουργία Φ / Β σταθμού ισχύος 99,9 KW , στην στέγη των κτηριακών εγκαταστάσεων στο 3ο χλμ Τριπόλεως – Πύργου .

Κατά την προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ / Β σταθμού θα τηρηθούν οι όροι που προβλέπει η τεχνική προδιαγραφή Φ / Β σταθμού ισχύος 100 KW της ΑΤΕ Leasing ΑΕ .

          Η ανάδειξη του τεχνοοικονομικού μειοδότη θα γίνει με αξιολόγηση της προσφοράς από αρμόδια επιτροπή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 του μήνα  ΙΟΥΛΙΟΥ   2012 και από ώρα  10:00 έως  12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας 28ης Οκτωβρίου 8 στην Τρίπολη .

 Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθυνθούν στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας Τηλέφωνο 2710-230601.

Για να δείτε την Αναλυτική Διακήρυξη της Δημοπρασίας κατεβάστε το παρακάτω αρχείο

analytiki_diakirixi

Εγγραφείτε στο Newsletter μας