Καλώς ήρθατε

στον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας, ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας που ιδρύθηκε το 1938 με έδρα την Τρίπολη.

Περιφέρεια της είναι οι επαρχίες Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, μέρος του δήμου Βόρειας Κυνουρίας και η κοινότητα Καρυών Λακωνίας. Έχει στη δύναμή του 594 υδριτικά  φυσικά μέλη (αγρότες, κτηνοτρόφους) που προέρχονανται από τη συγχώνευση 15 συνεταιρισμών του νομού Αρκαδίας.
Λειτουργεί με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας με 7 υποκαταστήματα από τα οποία διατίθενται τα πάσης φύσεως αγροτικά εφόδια. Ο ρόλος του νέου Συνεταιρισμού στην αγορά είναι μεγάλος και με τις παρεμβάσεις και τις δραστηριότητες του έχει προσφέρει πολλά στους αγρότες και την Αγροτική οικονομία της περιοχής.

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας

Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σχετικά με την υποχρέωση των αιγοπροβατοτρόφων για διενέργεια και κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής, η οποία πραγματοποιείται από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα꞉

     Η κοινοποίηση της απογραφής στην Κτηνιατρική υπηρεσία θα πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία της απογραφής και σε καμία περίπτωση μετά τις 15 Δεκεμβρίου.

Νέες υπηρεσίες από τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας και το ΚΕΑ Τρίπολης

Επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας προσφέρουμε ακόμη τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Μέτρα στήριξης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (Νέοι Αγρότες, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, Σχέδια Βελτίωσης, κ.α.)
 • Δηλώσεις Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων
 • Τήρηση Μητρώου Αιγοπροβάτων
 • Ηλεκτρονική ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου
 • Τήρηση Ημερολόγιου Εργασιών και Μητρώου Εισροών – Εκροών
 • Αδειοδοτήσεις σταβλικών εγκαταστάσεων
 • Άδειες Χρήσης Νερού
   

  Ακόμη,

   

Εγγραφείτε στο Newsletter μας